DALI

Het DALI-protocol (Digital Addressable Lighting Interface) is een standaard voor de controle en automatische aanpassing van moderne verlichtingsinstallaties. Dit open protocol maakt interoperabiliteit mogelijk tussen armaturen van verschillende merken, alsook van schakelaars en sensoren.

De opkomst van domotica heeft geleid tot de ontwikkeling van verlichtingscontroletechnologieën, waaronder DALI (Digital Addressable Lighting Interface), een internationaal standaardprotocol conform aan de normen EN 62386, die de uitwisselbaarheid van elektronische voedingen van verschillende fabrikantengarandeert. Alsook eenvoudige installatie en programmeerflexibiliteit garandeert.


DALI laat toe verlichtingscommando’s, sensoren, drivers en lampen te doen functioneren via dezelfde interface (Master DALI).
Het grote voordeel van het DALI-protocol is om met één Bus-netwerk normale verlichting en noodverlichting aan te sluiten.









DALI

Algemene karakteristieken

  • Standaardsysteem gebruikt door de gehele verlichtingsindustrie
  • Laat toe verlichtingscommando’s, sensoren, drivers en lampen te doen functioneren via dezelfde interface (Master DALI).
  • Linergy-armaturen met Dali-functie zijn compatibel met DALI- en DALI2-protocol
  • Vanuit de MASTER DALI-interface is het mogelijk de monitoringtests dat vereist zijn aan de normen  EN 50172 en UNI11222 te programmeren
  • De DALI MASTER (toegangspoort) zorgt voor het protocol gedefi nieerd in EN 62386-202 - Autonome noodverlichting (armatuur type 1)
  • Eenvoudige bekabeling: de tweepolige BUS waarbij de polariteit niet in acht hoeft te worden genomen
  • 64 BUS kabels voor maximaal 300m
  • Mogelijkheid om een multipolaire kabel te gebruiken (Bus + voeding)
  • Mogelijkheid om functionele en autonomietests uit te voeren of te plannen, op één armatuur, op een groep armaturen of op de hele installatie